CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN PHÚ CÁT CITY

Khách hàng có 2 chọn lựa về chính sách cho Biệt Thự PHÚ CÁT CITY

CHÍNH SÁCH THỨ NHẤT

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THỨ 2